Galliprant

País: Unión Europea

Idioma: búlgaro

Fuente: EMA (European Medicines Agency)

Cómpralo ahora

Ingredientes activos:

grapiprant

Disponible desde:

Elanco GmbH

Código ATC:

QM01AX92

Designación común internacional (DCI):

grapiprant

Grupo terapéutico:

Кучета

Área terapéutica:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

indicaciones terapéuticas:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Resumen del producto:

Revision: 5

Estado de Autorización:

упълномощен

Fecha de autorización:

2018-01-09

Información para el usuario

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Leer el documento completo
                
              

Ficha técnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Información para el usuario Información para el usuario español 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica español 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública español 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario checo 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica checo 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario danés 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica danés 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario alemán 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica alemán 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública alemán 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario estonio 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica estonio 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública estonio 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario griego 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica griego 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario inglés 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica inglés 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública inglés 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario francés 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica francés 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública francés 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario italiano 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica italiano 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública italiano 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario letón 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica letón 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario lituano 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica lituano 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública lituano 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario húngaro 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica húngaro 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública húngaro 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario maltés 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica maltés 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública maltés 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario neerlandés 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica neerlandés 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública neerlandés 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario polaco 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica polaco 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario portugués 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica portugués 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública portugués 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario rumano 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica rumano 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario eslovaco 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica eslovaco 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública eslovaco 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario esloveno 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica esloveno 17-08-2021
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública esloveno 06-02-2018
Información para el usuario Información para el usuario finés 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica finés 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario sueco 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica sueco 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario noruego 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica noruego 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario islandés 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica islandés 17-08-2021
Información para el usuario Información para el usuario croata 17-08-2021
Ficha técnica Ficha técnica croata 17-08-2021

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos