Galliprant

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Aktívna zložka:

grapiprant

Dostupné z:

Elanco GmbH

ATC kód:

QM01AX92

INN (Medzinárodný Name):

grapiprant

Terapeutické skupiny:

Кучета

Terapeutické oblasti:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Terapeutické indikácie:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Prehľad produktov:

Revision: 5

Stav Autorizácia:

упълномощен

Dátum Autorizácia:

2018-01-09

Príbalový leták

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták čeština 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták poľština 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-02-2018
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 17-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 17-08-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 17-08-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 17-08-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 06-02-2018

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov