Galliprant

Ülke: Avrupa Birliği

Dil: Bulgarca

Kaynak: EMA (European Medicines Agency)

şimdi satın al

Aktif bileşen:

grapiprant

Mevcut itibaren:

Elanco GmbH

ATC kodu:

QM01AX92

INN (International Adı):

grapiprant

Terapötik grubu:

Кучета

Terapötik alanı:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Terapötik endikasyonlar:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Ürün özeti:

Revision: 5

Yetkilendirme durumu:

упълномощен

Yetkilendirme tarihi:

2018-01-09

Bilgilendirme broşürü

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Ürün özellikleri

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Belgenin tamamını okuyun
                
              

Diğer dillerdeki belgeler

Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İspanyolca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İspanyolca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İspanyolca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Çekçe 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Çekçe 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Çekçe 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Danca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Danca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Danca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Almanca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Almanca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Almanca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Estonca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Estonca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Estonca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Yunanca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Yunanca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Yunanca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İngilizce 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İngilizce 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İngilizce 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fransızca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fransızca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fransızca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İtalyanca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İtalyanca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İtalyanca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Letonca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Letonca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Letonca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Litvanyaca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Litvanyaca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Litvanyaca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Macarca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Macarca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Macarca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Maltaca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Maltaca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Maltaca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hollandaca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hollandaca 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hollandaca 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Lehçe 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Lehçe 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Lehçe 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Portekizce 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Portekizce 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Portekizce 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Romence 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Romence 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Romence 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovakça 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovakça 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovakça 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Slovence 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Slovence 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Slovence 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Fince 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Fince 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Fince 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İsveççe 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İsveççe 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu İsveççe 06-02-2018
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Norveççe 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Norveççe 17-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü İzlandaca 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri İzlandaca 17-08-2021
Bilgilendirme broşürü Bilgilendirme broşürü Hırvatça 17-08-2021
Ürün özellikleri Ürün özellikleri Hırvatça 17-08-2021
Kamu Değerlendirme Raporu Kamu Değerlendirme Raporu Hırvatça 06-02-2018

Bu ürünle ilgili arama uyarıları

Belge geçmişini görüntüleyin