Galliprant

ประเทศ: สหภาพยุโรป

ภาษา: บัลแกเรีย

แหล่งที่มา: EMA (European Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

grapiprant

มีจำหน่ายจาก:

Elanco GmbH

รหัส ATC:

QM01AX92

INN (ชื่อสากล):

grapiprant

กลุ่มบำบัด:

Кучета

พื้นที่บำบัด:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

ข้อบ่งชี้ในการรักษา:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

สรุปสินค้า:

Revision: 5

สถานะการอนุญาต:

упълномощен

วันที่อนุญาต:

2018-01-09

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

เอกสารเป็นภาษาอื่น

สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เดนมาร์ก 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เยอรมัน 17-08-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอสโตเนีย 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เอสโตเนีย 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อังกฤษ 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฝรั่งเศส 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อิตาลี 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลัตเวีย 17-08-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ลิทัวเนีย 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลิทัวเนีย 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฮังการี 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปแลนด์ 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปรตุเกส 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โรมาเนีย 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวัก 17-08-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย สโลวีเนีย 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวีเนีย 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฟินแลนด์ 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สวีเดน 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า นอร์เวย์ 17-08-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ไอซ์แลนด์ 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ไอซ์แลนด์ 17-08-2021
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย โครเอเชีย 17-08-2021
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โครเอเชีย 17-08-2021

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร