Galliprant

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

grapiprant

Dostępny od:

Elanco GmbH

Kod ATC:

QM01AX92

INN (International Nazwa):

grapiprant

Grupa terapeutyczna:

Кучета

Dziedzina terapeutyczna:

Други противовъзпалителни и противоревматические агенти, без стероиди

Wskazania:

За лечение на болка, свързана с лек до умерен остеоартрит при кучета.

Podsumowanie produktu:

Revision: 5

Status autoryzacji:

упълномощен

Data autoryzacji:

2018-01-09

Ulotka dla pacjenta

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
GALLIPRANT 20 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 60 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
GALLIPRANT 100 MG ТАБЛЕТКИ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4
27472 Cuxhaven
Германия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Elanco France S.A.S.
26 Rue de la Chapelle
68330 Huningue
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
grapiprant
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Една таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
20 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да
бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява пъстра
двойноизпъкнала овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху друга
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Galliprant 20 mg таблетки за кучета
Galliprant 60 mg таблетки за кучета
Galliprant 100 mg таблетки за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Grapiprant
20 mg
Grapiprant
60 mg
Grapiprant
100 mg
ЕКСЦЕПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
20 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„20“ върху едната половина и буквите
„MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
60 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
делителна черта от едната
страна и с релефно гравирани число
„60“ върху едната
половина и буквите „MG“ върху другата
половина. Буквата „G“ е релефно
гравирана от другата страна.
Таблетката може да бъде
разделена на две равни половини.
100 mg таблетка: Кафява, пъстра,
двойноизпъкнала, овална, таблетка с
релефно гравирани
число „100“ върху едната половина и
буквите „MG“ върху другата п
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 17-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 17-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 17-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 17-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 17-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 17-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 06-02-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 17-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 17-08-2021
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 17-08-2021
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 17-08-2021
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 06-02-2018

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów