Cuprior

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Триентин tetrahydrochloride

Dostupné z:

GMP-Orphan SA

ATC kód:

A16AX

INN (Medzinárodný Name):

trientine

Terapeutické skupiny:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Terapeutické oblasti:

Хепатолентикуларна дегенерация

Terapeutické indikácie:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Prehľad produktov:

Revision: 6

Stav Autorizácia:

упълномощен

Dátum Autorizácia:

2017-09-05

Príbalový leták

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták čeština 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták poľština 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 03-10-2017
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 26-03-2024
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 26-03-2024
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 26-03-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 26-03-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 03-10-2017

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov