Cuprior

Nazione: Unione Europea

Lingua: bulgaro

Fonte: EMA (European Medicines Agency)

Compra

Scarica Foglio illustrativo (PIL)
26-03-2024
Scarica Scheda tecnica (SPC)
26-03-2024

Principio attivo:

Триентин tetrahydrochloride

Commercializzato da:

GMP-Orphan SA

Codice ATC:

A16AX

INN (Nome Internazionale):

trientine

Gruppo terapeutico:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Area terapeutica:

Хепатолентикуларна дегенерация

Indicazioni terapeutiche:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Dettagli prodotto:

Revision: 6

Stato dell'autorizzazione:

упълномощен

Data dell'autorizzazione:

2017-09-05

Foglio illustrativo

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Leggi il documento completo
                
              

Scheda tecnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Foglio illustrativo Foglio illustrativo spagnolo 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica spagnolo 26-03-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione spagnolo 03-10-2017
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ceco 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica ceco 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo danese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica danese 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo tedesco 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica tedesco 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo estone 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica estone 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo greco 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica greco 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo inglese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica inglese 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo francese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica francese 26-03-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione francese 03-10-2017
Foglio illustrativo Foglio illustrativo italiano 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica italiano 26-03-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione italiano 03-10-2017
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lettone 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica lettone 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lituano 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica lituano 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ungherese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica ungherese 26-03-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione ungherese 03-10-2017
Foglio illustrativo Foglio illustrativo maltese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica maltese 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo olandese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica olandese 26-03-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione olandese 03-10-2017
Foglio illustrativo Foglio illustrativo polacco 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica polacco 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo portoghese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica portoghese 26-03-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione portoghese 03-10-2017
Foglio illustrativo Foglio illustrativo rumeno 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica rumeno 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo slovacco 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica slovacco 26-03-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione slovacco 03-10-2017
Foglio illustrativo Foglio illustrativo sloveno 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica sloveno 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo finlandese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica finlandese 26-03-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione finlandese 03-10-2017
Foglio illustrativo Foglio illustrativo svedese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica svedese 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo norvegese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica norvegese 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo islandese 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica islandese 26-03-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo croato 26-03-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica croato 26-03-2024

Visualizza cronologia documenti