Cuprior

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

Триентин tetrahydrochloride

Disponível em:

GMP-Orphan SA

Código ATC:

A16AX

DCI (Denominação Comum Internacional):

trientine

Grupo terapêutico:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Área terapêutica:

Хепатолентикуларна дегенерация

Indicações terapêuticas:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Resumo do produto:

Revision: 6

Status de autorização:

упълномощен

Data de autorização:

2017-09-05

Folheto informativo - Bula

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas espanhol 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas tcheco 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 26-03-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 03-10-2017
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas alemão 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas estoniano 26-03-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 03-10-2017
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas grego 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas inglês 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas francês 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas italiano 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas letão 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas lituano 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas húngaro 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas maltês 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas holandês 26-03-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 03-10-2017
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas polonês 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas português 26-03-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 03-10-2017
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas romeno 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas eslovaco 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas esloveno 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas finlandês 26-03-2024
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 03-10-2017
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas sueco 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas norueguês 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas islandês 26-03-2024
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 26-03-2024
Características técnicas Características técnicas croata 26-03-2024

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos