Cuprior

Țară: Uniunea Europeană

Limbă: bulgară

Sursă: EMA (European Medicines Agency)

Cumpara asta acum

Descarcare Prospect (PIL)
26-03-2024

Ingredient activ:

Триентин tetrahydrochloride

Disponibil de la:

GMP-Orphan SA

Codul ATC:

A16AX

INN (nume internaţional):

trientine

Grupul Terapeutică:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Zonă Terapeutică:

Хепатолентикуларна дегенерация

Indicații terapeutice:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Rezumat produs:

Revision: 6

Statutul autorizaţiei:

упълномощен

Data de autorizare:

2017-09-05

Prospect

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Citiți documentul complet
                
              

Caracteristicilor produsului

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Citiți documentul complet
                
              

Documente în alte limbi

Prospect Prospect spaniolă 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului spaniolă 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare spaniolă 03-10-2017
Prospect Prospect cehă 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului cehă 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare cehă 03-10-2017
Prospect Prospect daneză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului daneză 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare daneză 03-10-2017
Prospect Prospect germană 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului germană 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare germană 03-10-2017
Prospect Prospect estoniană 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului estoniană 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare estoniană 03-10-2017
Prospect Prospect greacă 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului greacă 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare greacă 03-10-2017
Prospect Prospect engleză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului engleză 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare engleză 03-10-2017
Prospect Prospect franceză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului franceză 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare franceză 03-10-2017
Prospect Prospect italiană 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului italiană 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare italiană 03-10-2017
Prospect Prospect letonă 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului letonă 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare letonă 03-10-2017
Prospect Prospect lituaniană 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului lituaniană 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare lituaniană 03-10-2017
Prospect Prospect maghiară 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului maghiară 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare maghiară 03-10-2017
Prospect Prospect malteză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului malteză 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare malteză 03-10-2017
Prospect Prospect olandeză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului olandeză 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare olandeză 03-10-2017
Prospect Prospect poloneză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului poloneză 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare poloneză 03-10-2017
Prospect Prospect portugheză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului portugheză 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare portugheză 03-10-2017
Prospect Prospect română 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului română 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare română 03-10-2017
Prospect Prospect slovacă 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovacă 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovacă 03-10-2017
Prospect Prospect slovenă 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului slovenă 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare slovenă 03-10-2017
Prospect Prospect finlandeză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului finlandeză 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare finlandeză 03-10-2017
Prospect Prospect suedeză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului suedeză 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare suedeză 03-10-2017
Prospect Prospect norvegiană 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului norvegiană 26-03-2024
Prospect Prospect islandeză 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului islandeză 26-03-2024
Prospect Prospect croată 26-03-2024
Caracteristicilor produsului Caracteristicilor produsului croată 26-03-2024
Raport public de evaluare Raport public de evaluare croată 03-10-2017

Vizualizați istoricul documentelor