Cuprior

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: בולגרית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

Триентин tetrahydrochloride

זמין מ:

GMP-Orphan SA

קוד ATC:

A16AX

INN (שם בינלאומי):

trientine

קבוצה תרפויטית:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

איזור תרפויטי:

Хепатолентикуларна дегенерация

סממני תרפויטית:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

leaflet_short:

Revision: 6

מצב אישור:

упълномощен

תאריך אישור:

2017-09-05

עלון מידע

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע ספרדית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע דנית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר דנית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה דנית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע גרמנית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע אסטונית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע יוונית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע אנגלית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע צרפתית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע איטלקית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע לטבית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע ליטאית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע הונגרית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע מלטית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע הולנדית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע פולנית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע רומנית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע סלובקית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע סלובנית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע פינית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע שוודית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 03-10-2017
עלון מידע עלון מידע נורבגית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 26-03-2024
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 26-03-2024
עלון מידע עלון מידע קרואטית 26-03-2024
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 26-03-2024
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה קרואטית 03-10-2017

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים