Cuprior

ประเทศ: สหภาพยุโรป

ภาษา: บัลแกเรีย

แหล่งที่มา: EMA (European Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

Триентин tetrahydrochloride

มีจำหน่ายจาก:

GMP-Orphan SA

รหัส ATC:

A16AX

INN (ชื่อสากล):

trientine

กลุ่มบำบัด:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

พื้นที่บำบัด:

Хепатолентикуларна дегенерация

ข้อบ่งชี้ในการรักษา:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

สรุปสินค้า:

Revision: 6

สถานะการอนุญาต:

упълномощен

วันที่อนุญาต:

2017-09-05

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

เอกสารเป็นภาษาอื่น

สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เดนมาร์ก 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เยอรมัน 26-03-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอสโตเนีย 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เอสโตเนีย 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อังกฤษ 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฝรั่งเศส 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อิตาลี 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลัตเวีย 26-03-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ลิทัวเนีย 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลิทัวเนีย 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฮังการี 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปแลนด์ 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปรตุเกส 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โรมาเนีย 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวัก 26-03-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย สโลวีเนีย 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวีเนีย 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฟินแลนด์ 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สวีเดน 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า นอร์เวย์ 26-03-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ไอซ์แลนด์ 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ไอซ์แลนด์ 26-03-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย โครเอเชีย 26-03-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โครเอเชีย 26-03-2024

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร