Cuprior

Šalis: Europos Sąjunga

kalba: bulgarų

Šaltinis: EMA (European Medicines Agency)

Nusipirk tai dabar

Veiklioji medžiaga:

Триентин tetrahydrochloride

Prieinama:

GMP-Orphan SA

ATC kodas:

A16AX

INN (Tarptautinis Pavadinimas):

trientine

Farmakoterapinė grupė:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Gydymo sritis:

Хепатолентикуларна дегенерация

Terapinės indikacijos:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Produkto santrauka:

Revision: 6

Autorizacija statusas:

упълномощен

Leidimo data:

2017-09-05

Pakuotės lapelis

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Prekės savybės

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis ispanų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės ispanų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis čekų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės čekų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis danų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės danų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vokiečių 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės vokiečių 26-03-2024
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime vokiečių 03-10-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis estų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės estų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis graikų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės graikų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis anglų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės anglų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis prancūzų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės prancūzų 26-03-2024
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime prancūzų 03-10-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis italų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės italų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis latvių 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės latvių 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lietuvių 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės lietuvių 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis vengrų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės vengrų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis maltiečių 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės maltiečių 26-03-2024
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime maltiečių 03-10-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis olandų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės olandų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis lenkų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės lenkų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis portugalų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės portugalų 26-03-2024
Visuomeninio įvertinimo pranešime Visuomeninio įvertinimo pranešime portugalų 03-10-2017
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis rumunų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės rumunų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovakų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės slovakų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis slovėnų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės slovėnų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis suomių 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės suomių 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis švedų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės švedų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis norvegų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės norvegų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis islandų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės islandų 26-03-2024
Pakuotės lapelis Pakuotės lapelis kroatų 26-03-2024
Prekės savybės Prekės savybės kroatų 26-03-2024

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją