Cuprior

Država: Evropska unija

Jezik: bolgarščina

Source: EMA (European Medicines Agency)

Kupite ga zdaj

Prenos Navodilo za uporabo (PIL)
26-03-2024
Prenos Lastnosti izdelka (SPC)
26-03-2024
Prenos Javno poročilo o oceni (PAR)
03-10-2017

Aktivna sestavina:

Триентин tetrahydrochloride

Dostopno od:

GMP-Orphan SA

Koda artikla:

A16AX

INN (mednarodno ime):

trientine

Terapevtska skupina:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Terapevtsko območje:

Хепатолентикуларна дегенерация

Terapevtske indikacije:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Povzetek izdelek:

Revision: 6

Status dovoljenje:

упълномощен

Datum dovoljenje:

2017-09-05

Navodilo za uporabo

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Lastnosti izdelka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Preberite celoten dokument
                
              

Dokumenti v drugih jezikih

Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo španščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka španščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni španščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo češčina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka češčina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni češčina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo danščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka danščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni danščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nemščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nemščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nemščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo estonščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka estonščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni estonščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo grščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka grščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni grščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo angleščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka angleščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni angleščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo francoščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka francoščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni francoščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo italijanščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka italijanščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni italijanščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo latvijščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka latvijščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni latvijščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo litovščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka litovščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni litovščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo madžarščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka madžarščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni madžarščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo malteščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka malteščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni malteščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo nizozemščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka nizozemščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni nizozemščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo poljščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka poljščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni poljščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo portugalščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka portugalščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni portugalščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo romunščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka romunščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni romunščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovaščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovaščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovaščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo slovenščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka slovenščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni slovenščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo finščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka finščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni finščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo švedščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka švedščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni švedščina 03-10-2017
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo norveščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka norveščina 26-03-2024
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo islandščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka islandščina 26-03-2024
Navodilo za uporabo Navodilo za uporabo hrvaščina 26-03-2024
Lastnosti izdelka Lastnosti izdelka hrvaščina 26-03-2024
Javno poročilo o oceni Javno poročilo o oceni hrvaščina 03-10-2017

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Ogled zgodovine dokumentov