Cuprior

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

Триентин tetrahydrochloride

Beszerezhető a:

GMP-Orphan SA

ATC-kód:

A16AX

INN (nemzetközi neve):

trientine

Terápiás csoport:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Terápiás terület:

Хепатолентикуларна дегенерация

Terápiás javallatok:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Termék összefoglaló:

Revision: 6

Engedélyezési státusz:

упълномощен

Engedély dátuma:

2017-09-05

Betegtájékoztató

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők német 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 26-03-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 03-10-2017
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők román 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 26-03-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 03-10-2017
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 26-03-2024
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 03-10-2017
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 26-03-2024
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 26-03-2024
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 26-03-2024

Dokumentumelőzmények megtekintése