Cuprior

Země: Evropská unie

Jazyk: bulharština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

Триентин tetrahydrochloride

Dostupné s:

GMP-Orphan SA

ATC kód:

A16AX

INN (Mezinárodní Name):

trientine

Terapeutické skupiny:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Terapeutické oblasti:

Хепатолентикуларна дегенерация

Terapeutické indikace:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Přehled produktů:

Revision: 6

Stav Autorizace:

упълномощен

Datum autorizace:

2017-09-05

Informace pro uživatele

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele dánština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu dánština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení dánština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 03-10-2017
Informace pro uživatele Informace pro uživatele norština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu norština 26-03-2024
Informace pro uživatele Informace pro uživatele islandština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu islandština 26-03-2024
Informace pro uživatele Informace pro uživatele chorvatština 26-03-2024
Charakteristika produktu Charakteristika produktu chorvatština 26-03-2024
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení chorvatština 03-10-2017

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů