Cuprior

Land: Europese Unie

Taal: Bulgaars

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Download Bijsluiter (PIL)
26-03-2024
Download Productkenmerken (SPC)
26-03-2024

Werkstoffen:

Триентин tetrahydrochloride

Beschikbaar vanaf:

GMP-Orphan SA

ATC-code:

A16AX

INN (Algemene Internationale Benaming):

trientine

Therapeutische categorie:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Therapeutisch gebied:

Хепатолентикуларна дегенерация

therapeutische indicaties:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Product samenvatting:

Revision: 6

Autorisatie-status:

упълномощен

Autorisatie datum:

2017-09-05

Bijsluiter

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Spaans 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Deens 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Deens 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Deens 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Duits 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Duits 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Engels 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Engels 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Frans 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Frans 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Pools 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Pools 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Fins 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Fins 26-03-2024
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 03-10-2017
Bijsluiter Bijsluiter Noors 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Noors 26-03-2024
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 26-03-2024
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 26-03-2024
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 26-03-2024
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Kroatisch 03-10-2017

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten