Cuprior

国: 欧州連合

言語: ブルガリア語

ソース: EMA (European Medicines Agency)

即購入

ダウンロード 製品の特徴 (SPC)
26-03-2024
ダウンロード 公開評価報告書 (PAR)
03-10-2017

有効成分:

Триентин tetrahydrochloride

から入手可能:

GMP-Orphan SA

ATCコード:

A16AX

INN(国際名):

trientine

治療群:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

治療領域:

Хепатолентикуларна дегенерация

適応症:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

製品概要:

Revision: 6

認証ステータス:

упълномощен

承認日:

2017-09-05

情報リーフレット

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

製品の特徴

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

情報リーフレット 情報リーフレット スペイン語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 スペイン語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スペイン語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット チェコ語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 チェコ語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 チェコ語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット デンマーク語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 デンマーク語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 デンマーク語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット ドイツ語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 ドイツ語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ドイツ語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット エストニア語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 エストニア語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 エストニア語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット ギリシャ語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 ギリシャ語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ギリシャ語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット 英語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 英語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 英語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット フランス語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 フランス語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 フランス語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット イタリア語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 イタリア語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 イタリア語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット ラトビア語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 ラトビア語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ラトビア語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット リトアニア語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 リトアニア語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 リトアニア語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット ハンガリー語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 ハンガリー語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ハンガリー語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット マルタ語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 マルタ語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 マルタ語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット オランダ語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 オランダ語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 オランダ語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット ポーランド語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 ポーランド語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ポーランド語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット ポルトガル語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 ポルトガル語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ポルトガル語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット ルーマニア語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 ルーマニア語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 ルーマニア語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット スロバキア語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 スロバキア語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スロバキア語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット スロベニア語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 スロベニア語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スロベニア語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット フィンランド語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 フィンランド語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 フィンランド語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット スウェーデン語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 スウェーデン語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 スウェーデン語 03-10-2017
情報リーフレット 情報リーフレット ノルウェー語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 ノルウェー語 26-03-2024
情報リーフレット 情報リーフレット アイスランド語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 アイスランド語 26-03-2024
情報リーフレット 情報リーフレット クロアチア語 26-03-2024
製品の特徴 製品の特徴 クロアチア語 26-03-2024
公開評価報告書 公開評価報告書 クロアチア語 03-10-2017

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する