Cuprior

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: bulgāru

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Nopērc to tagad

Aktīvā sastāvdaļa:

Триентин tetrahydrochloride

Pieejams no:

GMP-Orphan SA

ATĶ kods:

A16AX

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

trientine

Ārstniecības grupa:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Ārstniecības joma:

Хепатолентикуларна дегенерация

Ārstēšanas norādes:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Produktu pārskats:

Revision: 6

Autorizācija statuss:

упълномощен

Autorizācija datums:

2017-09-05

Lietošanas instrukcija

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija latviešu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts latviešu 26-03-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums latviešu 03-10-2017
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 26-03-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 03-10-2017
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 26-03-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 03-10-2017
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 26-03-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 03-10-2017
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 26-03-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 03-10-2017
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 26-03-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 03-10-2017
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 26-03-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 03-10-2017
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 26-03-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 03-10-2017
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 26-03-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 26-03-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 26-03-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 03-10-2017

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi