Cuprior

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Unduh Selebaran informasi (PIL)
26-03-2024
Unduh Karakteristik produk (SPC)
26-03-2024

Bahan aktif:

Триентин tetrahydrochloride

Tersedia dari:

GMP-Orphan SA

Kode ATC:

A16AX

INN (Nama Internasional):

trientine

Kelompok Terapi:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Area terapi:

Хепатолентикуларна дегенерация

Indikasi Terapi:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Ringkasan produk:

Revision: 6

Status otorisasi:

упълномощен

Tanggal Otorisasi:

2017-09-05

Selebaran informasi

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 03-10-2017
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 26-03-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 26-03-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 26-03-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 26-03-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 03-10-2017

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen