Cuprior

देश: यूरोपीय संघ

भाषा: बुल्गारियाई

स्रोत: EMA (European Medicines Agency)

इसे खरीदें

सक्रिय संघटक:

Триентин tetrahydrochloride

थमां उपलब्ध:

GMP-Orphan SA

ए.टी.सी कोड:

A16AX

INN (इंटरनेशनल नाम):

trientine

चिकित्सीय समूह:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

चिकित्सीय क्षेत्र:

Хепатолентикуларна дегенерация

चिकित्सीय संकेत:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

उत्पाद समीक्षा:

Revision: 6

प्राधिकरण का दर्जा:

упълномощен

प्राधिकरण की तारीख:

2017-09-05

सूचना पत्रक

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

उत्पाद विशेषताएं

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

अन्य भाषाओं में दस्तावेज़

सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्पेनी 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्पेनी 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक चेक 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक डेनिश 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक जर्मन 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक एस्टोनियाई 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं एस्टोनियाई 26-03-2024
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट एस्टोनियाई 03-10-2017
सूचना पत्रक सूचना पत्रक यूनानी 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं यूनानी 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक अंग्रेज़ी 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं अंग्रेज़ी 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़्रेंच 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़्रेंच 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक इतालवी 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं इतालवी 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लातवियाई 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लातवियाई 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लिथुआनियाई 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लिथुआनियाई 26-03-2024
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट लिथुआनियाई 03-10-2017
सूचना पत्रक सूचना पत्रक हंगेरियाई 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं हंगेरियाई 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक माल्टीज़ 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं माल्टीज़ 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पोलिश 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पुर्तगाली 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं पुर्तगाली 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक रोमानियाई 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं रोमानियाई 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवाक 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवाक 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवेनियाई 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवेनियाई 26-03-2024
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट स्लोवेनियाई 03-10-2017
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़िनिश 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़िनिश 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्वीडिश 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्वीडिश 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक नॉर्वेजियाई 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं नॉर्वेजियाई 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक आइसलैंडी 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं आइसलैंडी 26-03-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक क्रोएशियाई 26-03-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं क्रोएशियाई 26-03-2024
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट क्रोएशियाई 03-10-2017

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें