Cuprior

Država: Europska Unija

Jezik: bugarski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
26-03-2024
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
26-03-2024

Aktivni sastojci:

Триентин tetrahydrochloride

Dostupno od:

GMP-Orphan SA

ATC koda:

A16AX

INN (International ime):

trientine

Terapijska grupa:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Područje terapije:

Хепатолентикуларна дегенерация

Terapijske indikacije:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Proizvod sažetak:

Revision: 6

Status autorizacije:

упълномощен

Datum autorizacije:

2017-09-05

Uputa o lijeku

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku danski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka danski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog danski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 03-10-2017
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 26-03-2024
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 26-03-2024
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 26-03-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 26-03-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog hrvatski 03-10-2017

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata