Cuprior

البلد: الاتحاد الأوروبي

اللغة: البلغارية

المصدر: EMA (European Medicines Agency)

اشتر الآن

العنصر النشط:

Триентин tetrahydrochloride

متاح من:

GMP-Orphan SA

ATC رمز:

A16AX

INN (الاسم الدولي):

trientine

المجموعة العلاجية:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

المجال العلاجي:

Хепатолентикуларна дегенерация

الخصائص العلاجية:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

ملخص المنتج:

Revision: 6

الوضع إذن:

упълномощен

تاريخ الترخيص:

2017-09-05

نشرة المعلومات

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

خصائص المنتج

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإسبانية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الإسبانية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإسبانية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات التشيكية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج التشيكية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور التشيكية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الدانماركية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الدانماركية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الدانماركية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الألمانية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الألمانية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الألمانية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإستونية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الإستونية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإستونية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اليونانية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج اليونانية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اليونانية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإنجليزية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الإنجليزية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإنجليزية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفرنسية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الفرنسية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفرنسية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإيطالية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الإيطالية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإيطالية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللاتفية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج اللاتفية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللاتفية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللتوانية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج اللتوانية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللتوانية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهنغارية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الهنغارية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهنغارية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات المالطية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج المالطية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور المالطية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهولندية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الهولندية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهولندية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البولندية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج البولندية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البولندية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البرتغالية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج البرتغالية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البرتغالية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الرومانية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الرومانية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الرومانية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفاكية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفاكية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفاكية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفانية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفانية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفانية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفنلندية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الفنلندية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفنلندية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السويدية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج السويدية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السويدية 03-10-2017
نشرة المعلومات نشرة المعلومات النرويجية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج النرويجية 26-03-2024
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الأيسلاندية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الأيسلاندية 26-03-2024
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الكرواتية 26-03-2024
خصائص المنتج خصائص المنتج الكرواتية 26-03-2024
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الكرواتية 03-10-2017

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات