Cuprior

国家: 欧盟

语言: 保加利亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
26-03-2024
下载 产品特点 (SPC)
26-03-2024
下载 公众评估报告 (PAR)
03-10-2017

有效成分:

Триентин tetrahydrochloride

可用日期:

GMP-Orphan SA

ATC代码:

A16AX

INN(国际名称):

trientine

治疗组:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

治疗领域:

Хепатолентикуларна дегенерация

疗效迹象:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

產品總結:

Revision: 6

授权状态:

упълномощен

授权日期:

2017-09-05

资料单张

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 西班牙文 26-03-2024
产品特点 产品特点 西班牙文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 03-10-2017
资料单张 资料单张 捷克文 26-03-2024
产品特点 产品特点 捷克文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 03-10-2017
资料单张 资料单张 丹麦文 26-03-2024
产品特点 产品特点 丹麦文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 03-10-2017
资料单张 资料单张 德文 26-03-2024
产品特点 产品特点 德文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 德文 03-10-2017
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 26-03-2024
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 03-10-2017
资料单张 资料单张 希腊文 26-03-2024
产品特点 产品特点 希腊文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 03-10-2017
资料单张 资料单张 英文 26-03-2024
产品特点 产品特点 英文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 英文 03-10-2017
资料单张 资料单张 法文 26-03-2024
产品特点 产品特点 法文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 法文 03-10-2017
资料单张 资料单张 意大利文 26-03-2024
产品特点 产品特点 意大利文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 03-10-2017
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 26-03-2024
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 03-10-2017
资料单张 资料单张 立陶宛文 26-03-2024
产品特点 产品特点 立陶宛文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 03-10-2017
资料单张 资料单张 匈牙利文 26-03-2024
产品特点 产品特点 匈牙利文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 03-10-2017
资料单张 资料单张 马耳他文 26-03-2024
产品特点 产品特点 马耳他文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 03-10-2017
资料单张 资料单张 荷兰文 26-03-2024
产品特点 产品特点 荷兰文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 03-10-2017
资料单张 资料单张 波兰文 26-03-2024
产品特点 产品特点 波兰文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 03-10-2017
资料单张 资料单张 葡萄牙文 26-03-2024
产品特点 产品特点 葡萄牙文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 03-10-2017
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 26-03-2024
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 03-10-2017
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 26-03-2024
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 03-10-2017
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 26-03-2024
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 03-10-2017
资料单张 资料单张 芬兰文 26-03-2024
产品特点 产品特点 芬兰文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 03-10-2017
资料单张 资料单张 瑞典文 26-03-2024
产品特点 产品特点 瑞典文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 03-10-2017
资料单张 资料单张 挪威文 26-03-2024
产品特点 产品特点 挪威文 26-03-2024
资料单张 资料单张 冰岛文 26-03-2024
产品特点 产品特点 冰岛文 26-03-2024
资料单张 资料单张 克罗地亚文 26-03-2024
产品特点 产品特点 克罗地亚文 26-03-2024
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 03-10-2017

查看文件历史