Cuprior

País: Unió Europea

Idioma: búlgar

Font: EMA (European Medicines Agency)

Compra'l ara

ingredients actius:

Триентин tetrahydrochloride

Disponible des:

GMP-Orphan SA

Codi ATC:

A16AX

Designació comuna internacional (DCI):

trientine

Grupo terapéutico:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Área terapéutica:

Хепатолентикуларна дегенерация

indicaciones terapéuticas:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Resumen del producto:

Revision: 6

Estat d'Autorització:

упълномощен

Data d'autorització:

2017-09-05

Informació per a l'usuari

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Llegiu el document complet
                
              

Fitxa tècnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Llegiu el document complet
                
              

Documents en altres idiomes

Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari espanyol 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica espanyol 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública espanyol 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari txec 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica txec 26-03-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari danès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica danès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública danès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari alemany 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica alemany 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública alemany 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari estonià 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica estonià 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública estonià 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari grec 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica grec 26-03-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari anglès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica anglès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública anglès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari francès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica francès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública francès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari italià 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica italià 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública italià 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari letó 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica letó 26-03-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari lituà 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica lituà 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública lituà 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari hongarès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica hongarès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública hongarès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari maltès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica maltès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública maltès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari neerlandès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica neerlandès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública neerlandès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari polonès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica polonès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública polonès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari portuguès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica portuguès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública portuguès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari romanès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica romanès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública romanès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovac 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovac 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovac 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari eslovè 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica eslovè 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública eslovè 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari finès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica finès 26-03-2024
Informe d'Avaluació Pública Informe d'Avaluació Pública finès 03-10-2017
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari suec 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica suec 26-03-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari noruec 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica noruec 26-03-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari islandès 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica islandès 26-03-2024
Informació per a l'usuari Informació per a l'usuari croat 26-03-2024
Fitxa tècnica Fitxa tècnica croat 26-03-2024

Cerqueu alertes relacionades amb aquest producte

Veure l'historial de documents