Cuprior

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Триентин tetrahydrochloride

Предлага се от:

GMP-Orphan SA

АТС код:

A16AX

INN (Международно Name):

trientine

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Хепатолентикуларна дегенерация

Терапевтични показания:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-09-05

Листовка

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
Листовка: информация за пациента
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
триентин (trientine)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
4.2
Дозировка и начин на приложение
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
Възрастни
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина филмирани таблетки)
на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
Педиатрична популация
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-02-2023
Листовка Листовка чешки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-02-2023
Листовка Листовка датски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-02-2023
Листовка Листовка немски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-02-2023
Листовка Листовка естонски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-02-2023
Листовка Листовка гръцки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-02-2023
Листовка Листовка английски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-10-2017
Листовка Листовка френски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-02-2023
Листовка Листовка италиански 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-10-2017
Листовка Листовка латвийски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-10-2017
Листовка Листовка литовски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-02-2023
Листовка Листовка унгарски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-02-2023
Листовка Листовка малтийски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-10-2017
Листовка Листовка полски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-02-2023
Листовка Листовка португалски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-10-2017
Листовка Листовка румънски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-02-2023
Листовка Листовка словашки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-02-2023
Листовка Листовка словенски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-10-2017
Листовка Листовка фински 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-02-2023
Листовка Листовка шведски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-02-2023
Листовка Листовка норвежки 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-02-2023
Листовка Листовка исландски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-02-2023
Листовка Листовка хърватски 20-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите