Cuprior

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

Триентин tetrahydrochloride

Dostępny od:

GMP-Orphan SA

Kod ATC:

A16AX

INN (International Nazwa):

trientine

Grupa terapeutyczna:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Dziedzina terapeutyczna:

Хепатолентикуларна дегенерация

Wskazania:

Cuprior е показан за лечение на болестта на Уилсън при възрастни, юноши и деца ≥ 5 години с непоносимост D-пеницилламин терапия.

Podsumowanie produktu:

Revision: 6

Status autoryzacji:

упълномощен

Data autoryzacji:

2017-09-05

Ulotka dla pacjenta

                17
Б. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
CUPRIOR 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
триентин (trientine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Cuprior и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Cuprior
3.
Как да приемате Cuprior
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Cuprior
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CUPRIOR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cuprior е лекарство, използвано за
лечение на болестта на Wilson, което
съдържа активното
вещество триентин.
Болестта на 
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cuprior 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
триентинов тетрахидрохлорид,
еквивалентен на 150 mg
триентин (trientine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, продълговати филмирани
таблетки 16 mm х 8 mm, с делителна черта от
всяка страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Cuprior е показан за лечение на болестта
на Wilson при възрастни, юноши и деца на
възраст
≥ 5 години с непоносимост към
терапията с D-пенициламин.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар специалист с опит в лечението на
болестта на
Wilson.
Дозировка
Началната доза обикновено
съответства на най-ниската в дозовия
диапазон, като впоследствие
дозата трябва да се адаптира в
зависимост от клиничния отговор на
пациента (вж. точка 4.4).
_ _
_Възрастни _
Препоръчителната доза е между 450 mg и 975
mg (3 до 6 и половина
филмирани
таблетки) на
ден, разделена на 2 до 4 приема.
_Педиатрична поп
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 26-03-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 26-03-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 26-03-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 26-03-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 26-03-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 26-03-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 03-10-2017
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 26-03-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 26-03-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 26-03-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 26-03-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 03-10-2017

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów