Clopidogrel HCS

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

clopidogrel (as hydrochloride)

Dostupné z:

HCS bvba 

ATC kód:

B01AC04

INN (Medzinárodný Name):

clopidogrel

Terapeutické skupiny:

Антитромботични агенти

Terapeutické oblasti:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Terapeutické indikácie:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Prehľad produktov:

Revision: 8

Stav Autorizácia:

упълномощен

Dátum Autorizácia:

2010-10-28

Príbalový leták

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 04-08-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 01-08-2018
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 01-08-2018
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 01-08-2018
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 04-08-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov