Clopidogrel HCS

Riik: Euroopa Liit

keel: bulgaaria

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Laadi alla Infovoldik (PIL)
01-08-2018
Laadi alla Toote omadused (SPC)
01-08-2018
Laadi alla Avaliku hindamisaruande (PAR)
04-08-2015

Toimeaine:

clopidogrel (as hydrochloride)

Saadav alates:

HCS bvba 

ATC kood:

B01AC04

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

clopidogrel

Terapeutiline rühm:

Антитромботични агенти

Terapeutiline ala:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Näidustused:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Toote kokkuvõte:

Revision: 8

Volitamisolek:

упълномощен

Loa andmise kuupäev:

2010-10-28

Infovoldik

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik hispaania 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused hispaania 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik tšehhi 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused tšehhi 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik taani 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused taani 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande taani 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik saksa 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused saksa 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik eesti 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused eesti 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik kreeka 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused kreeka 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik inglise 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused inglise 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik prantsuse 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused prantsuse 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik itaalia 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused itaalia 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik läti 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused läti 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik leedu 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused leedu 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik ungari 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused ungari 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik malta 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused malta 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik hollandi 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused hollandi 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik poola 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused poola 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik portugali 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused portugali 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik rumeenia 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused rumeenia 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik slovaki 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused slovaki 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik sloveeni 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused sloveeni 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik soome 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused soome 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik rootsi 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused rootsi 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 04-08-2015
Infovoldik Infovoldik norra 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused norra 01-08-2018
Infovoldik Infovoldik islandi 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused islandi 01-08-2018
Infovoldik Infovoldik horvaadi 01-08-2018
Toote omadused Toote omadused horvaadi 01-08-2018
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande horvaadi 04-08-2015

Otsige selle tootega seotud teateid

Vaadake dokumentide ajalugu