Clopidogrel HCS

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Kup teraz

Składnik aktywny:

clopidogrel (as hydrochloride)

Dostępny od:

HCS bvba 

Kod ATC:

B01AC04

INN (International Nazwa):

clopidogrel

Grupa terapeutyczna:

Антитромботични агенти

Dziedzina terapeutyczna:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Wskazania:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Podsumowanie produktu:

Revision: 8

Status autoryzacji:

упълномощен

Data autoryzacji:

2010-10-28

Ulotka dla pacjenta

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 01-08-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 01-08-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 01-08-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 01-08-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 01-08-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 01-08-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 04-08-2015
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 01-08-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 01-08-2018
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 01-08-2018
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 01-08-2018
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego chorwacki 04-08-2015

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów