Clopidogrel HCS

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Lingwa: Bulgaru

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

clopidogrel (as hydrochloride)

Disponibbli minn:

HCS bvba 

Kodiċi ATC:

B01AC04

INN (Isem Internazzjonali):

clopidogrel

Grupp terapewtiku:

Антитромботични агенти

Żona terapewtika:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 8

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

упълномощен

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2010-10-28

Fuljett ta 'informazzjoni

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 01-08-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 04-08-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 01-08-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 04-08-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 01-08-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 04-08-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 01-08-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 04-08-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 01-08-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 04-08-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 01-08-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 04-08-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 01-08-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 04-08-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 01-08-2018
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 04-08-2015
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 01-08-2018
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 01-08-2018
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 01-08-2018

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti