Clopidogrel HCS

البلد: الاتحاد الأوروبي

اللغة: البلغارية

المصدر: EMA (European Medicines Agency)

اشتر الآن

العنصر النشط:

clopidogrel (as hydrochloride)

متاح من:

HCS bvba 

ATC رمز:

B01AC04

INN (الاسم الدولي):

clopidogrel

المجموعة العلاجية:

Антитромботични агенти

المجال العلاجي:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

الخصائص العلاجية:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

ملخص المنتج:

Revision: 8

الوضع إذن:

упълномощен

تاريخ الترخيص:

2010-10-28

نشرة المعلومات

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

خصائص المنتج

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                اقرأ الوثيقة كاملة
                
              

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإسبانية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الإسبانية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإسبانية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات التشيكية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج التشيكية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور التشيكية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الدانماركية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الدانماركية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الدانماركية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الألمانية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الألمانية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الألمانية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإستونية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الإستونية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإستونية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اليونانية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج اليونانية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اليونانية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإنجليزية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الإنجليزية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإنجليزية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفرنسية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الفرنسية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفرنسية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الإيطالية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الإيطالية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الإيطالية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللاتفية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج اللاتفية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللاتفية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات اللتوانية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج اللتوانية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور اللتوانية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهنغارية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الهنغارية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهنغارية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات المالطية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج المالطية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور المالطية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الهولندية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الهولندية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الهولندية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البولندية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج البولندية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البولندية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات البرتغالية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج البرتغالية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور البرتغالية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الرومانية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الرومانية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الرومانية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفاكية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفاكية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفاكية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السلوفانية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج السلوفانية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السلوفانية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الفنلندية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الفنلندية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الفنلندية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات السويدية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج السويدية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور السويدية 04-08-2015
نشرة المعلومات نشرة المعلومات النرويجية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج النرويجية 01-08-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الأيسلاندية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الأيسلاندية 01-08-2018
نشرة المعلومات نشرة المعلومات الكرواتية 01-08-2018
خصائص المنتج خصائص المنتج الكرواتية 01-08-2018
تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور الكرواتية 04-08-2015

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات