Clopidogrel HCS

Maa: Euroopan unioni

Kieli: bulgaria

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
01-08-2018
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
01-08-2018

Aktiivinen ainesosa:

clopidogrel (as hydrochloride)

Saatavilla:

HCS bvba 

ATC-koodi:

B01AC04

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

clopidogrel

Terapeuttinen ryhmä:

Антитромботични агенти

Terapeuttinen alue:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Käyttöaiheet:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 8

Valtuutuksen tilan:

упълномощен

Valtuutus päivämäärä:

2010-10-28

Pakkausseloste

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 01-08-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 04-08-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 01-08-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 04-08-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 01-08-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 04-08-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 01-08-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 04-08-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 01-08-2018
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 04-08-2015
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 01-08-2018
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 01-08-2018
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 01-08-2018

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia