Clopidogrel HCS

Ország: Európai Unió

Nyelv: bolgár

Forrás: EMA (European Medicines Agency)

Vedd Meg Most

Aktív összetevők:

clopidogrel (as hydrochloride)

Beszerezhető a:

HCS bvba 

ATC-kód:

B01AC04

INN (nemzetközi neve):

clopidogrel

Terápiás csoport:

Антитромботични агенти

Terápiás terület:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Terápiás javallatok:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Termék összefoglaló:

Revision: 8

Engedélyezési státusz:

упълномощен

Engedély dátuma:

2010-10-28

Betegtájékoztató

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Termékjellemzők

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Betegtájékoztató Betegtájékoztató spanyol 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők spanyol 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató cseh 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők cseh 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató dán 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők dán 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató német 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők német 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató észt 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők észt 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató görög 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők görög 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató angol 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők angol 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató francia 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők francia 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató olasz 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők olasz 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lett 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők lett 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató litván 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők litván 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató magyar 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők magyar 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató máltai 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők máltai 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató holland 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők holland 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató lengyel 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők lengyel 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató portugál 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők portugál 01-08-2018
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés portugál 04-08-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató román 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők román 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovák 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovák 01-08-2018
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovák 04-08-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató szlovén 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők szlovén 01-08-2018
Nyilvános értékelő jelentés Nyilvános értékelő jelentés szlovén 04-08-2015
Betegtájékoztató Betegtájékoztató finn 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők finn 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató svéd 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők svéd 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató norvég 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők norvég 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató izlandi 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők izlandi 01-08-2018
Betegtájékoztató Betegtájékoztató horvát 01-08-2018
Termékjellemzők Termékjellemzők horvát 01-08-2018

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése