Clopidogrel HCS

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλώσσα: Βουλγαρικά

Πηγή: EMA (European Medicines Agency)

Αγόρασέ το τώρα

Δραστική ουσία:

clopidogrel (as hydrochloride)

Διαθέσιμο από:

HCS bvba 

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

B01AC04

INN (Διεθνής Όνομα):

clopidogrel

Θεραπευτική ομάδα:

Антитромботични агенти

Θεραπευτική περιοχή:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Θεραπευτικές ενδείξεις:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Περίληψη προϊόντος:

Revision: 8

Καθεστώς αδειοδότησης:

упълномощен

Ημερομηνία της άδειας:

2010-10-28

Φύλλο οδηγιών χρήσης

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Αρχείο Π.Χ.Π.

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Έγγραφα σε άλλες γλώσσες

Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισπανικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισπανικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Τσεχικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Τσεχικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Δανικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Δανικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γερμανικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γερμανικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Εσθονικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Εσθονικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ελληνικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ελληνικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Αγγλικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Αγγλικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γαλλικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γαλλικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ιταλικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ιταλικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λετονικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λετονικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λιθουανικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λιθουανικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ουγγρικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ουγγρικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Μαλτεζικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Μαλτεζικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ολλανδικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ολλανδικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πολωνικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πολωνικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πορτογαλικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πορτογαλικά 01-08-2018
Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Πορτογαλικά 04-08-2015
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ρουμανικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ρουμανικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβακικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβακικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβενικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβενικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Φινλανδικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Φινλανδικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σουηδικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σουηδικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Νορβηγικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Νορβηγικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισλανδικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισλανδικά 01-08-2018
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Κροατικά 01-08-2018
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Κροατικά 01-08-2018

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων