Clopidogrel HCS

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
01-08-2018
Download Ciri produk (SPC)
01-08-2018
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
04-08-2015

Bahan aktif:

clopidogrel (as hydrochloride)

Boleh didapati daripada:

HCS bvba 

Kod ATC:

B01AC04

INN (Nama Antarabangsa):

clopidogrel

Kumpulan terapeutik:

Антитромботични агенти

Kawasan terapeutik:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Tanda-tanda terapeutik:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Ringkasan produk:

Revision: 8

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2010-10-28

Risalah maklumat

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Czech 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Denmark 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Jerman 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Estonia 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Greek 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Inggeris 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Perancis 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Itali 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Latvia 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Lithuania 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Hungary 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Malta 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Belanda 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Poland 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Portugis 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Romania 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Slovak 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Slovenia 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Finland 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Sweden 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 04-08-2015
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Norway 01-08-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Iceland 01-08-2018
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 01-08-2018
Ciri produk Ciri produk Croat 01-08-2018
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Croat 04-08-2015

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen