Clopidogrel HCS

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrochloride)

Предлага се от:

HCS bvba 

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Терапевтични показания:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-10-28

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-08-2018
Листовка Листовка чешки 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-08-2018
Листовка Листовка датски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-08-2018
Листовка Листовка немски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-08-2018
Листовка Листовка естонски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-08-2018
Листовка Листовка гръцки 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-08-2018
Листовка Листовка английски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-08-2015
Листовка Листовка френски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-08-2018
Листовка Листовка италиански 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-08-2015
Листовка Листовка латвийски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-08-2015
Листовка Листовка литовски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-08-2018
Листовка Листовка унгарски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-08-2018
Листовка Листовка малтийски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-08-2015
Листовка Листовка нидерландски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-08-2015
Листовка Листовка полски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-08-2018
Листовка Листовка португалски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-08-2015
Листовка Листовка румънски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-08-2018
Листовка Листовка словашки 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-08-2018
Листовка Листовка словенски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-08-2015
Листовка Листовка фински 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-08-2018
Листовка Листовка шведски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-08-2018
Листовка Листовка норвежки 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-08-2018
Листовка Листовка исландски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-08-2018
Листовка Листовка хърватски 01-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-08-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите