Clopidogrel HCS

מדינה: האיחוד האירופי

שפה: בולגרית

מקור: EMA (European Medicines Agency)

קנה את זה

מרכיב פעיל:

clopidogrel (as hydrochloride)

זמין מ:

HCS bvba 

קוד ATC:

B01AC04

INN (שם בינלאומי):

clopidogrel

קבוצה תרפויטית:

Антитромботични агенти

איזור תרפויטי:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

סממני תרפויטית:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

leaflet_short:

Revision: 8

מצב אישור:

упълномощен

תאריך אישור:

2010-10-28

עלון מידע

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מאפייני מוצר

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                קרא את המסמך השלם
                
              

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע ספרדית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ספרדית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ספרדית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע צ׳כית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צ׳כית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צ׳כית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע דנית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר דנית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה דנית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע גרמנית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר גרמנית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה גרמנית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע אסטונית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אסטונית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אסטונית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע יוונית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר יוונית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה יוונית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע אנגלית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר אנגלית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה אנגלית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע צרפתית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר צרפתית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה צרפתית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע איטלקית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איטלקית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה איטלקית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע לטבית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר לטבית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה לטבית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע ליטאית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר ליטאית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה ליטאית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע הונגרית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הונגרית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הונגרית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע מלטית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר מלטית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה מלטית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע הולנדית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר הולנדית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה הולנדית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע פולנית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פולנית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פולנית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע פורטוגלית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פורטוגלית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פורטוגלית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע רומנית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר רומנית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה רומנית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע סלובקית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובקית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובקית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע סלובנית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר סלובנית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה סלובנית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע פינית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר פינית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה פינית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע שוודית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר שוודית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה שוודית 04-08-2015
עלון מידע עלון מידע נורבגית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר נורבגית 01-08-2018
עלון מידע עלון מידע איסלנדית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר איסלנדית 01-08-2018
עלון מידע עלון מידע קרואטית 01-08-2018
מאפייני מוצר מאפייני מוצר קרואטית 01-08-2018
ציבור דו ציבור דו"ח הערכה קרואטית 04-08-2015

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים