Clopidogrel HCS

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli Sekarang

Unduh Selebaran informasi (PIL)
01-08-2018
Unduh Karakteristik produk (SPC)
01-08-2018

Bahan aktif:

clopidogrel (as hydrochloride)

Tersedia dari:

HCS bvba 

Kode ATC:

B01AC04

INN (Nama Internasional):

clopidogrel

Kelompok Terapi:

Антитромботични агенти

Area terapi:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Indikasi Terapi:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Ringkasan produk:

Revision: 8

Status otorisasi:

упълномощен

Tanggal Otorisasi:

2010-10-28

Selebaran informasi

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 04-08-2015
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 01-08-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 01-08-2018
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 01-08-2018
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 01-08-2018
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Kroasia 04-08-2015

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen