Clopidogrel HCS

País: União Europeia

Língua: búlgaro

Origem: EMA (European Medicines Agency)

Compre agora

Ingredientes ativos:

clopidogrel (as hydrochloride)

Disponível em:

HCS bvba 

Código ATC:

B01AC04

DCI (Denominação Comum Internacional):

clopidogrel

Grupo terapêutico:

Антитромботични агенти

Área terapêutica:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Indicações terapêuticas:

За вторична профилактика на атеротромботических eventsClopidogrel е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно fibrillationIn възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.  For further information please refer to section 5.

Resumo do produto:

Revision: 8

Status de autorização:

упълномощен

Data de autorização:

2010-10-28

Folheto informativo - Bula

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
СLOPIDOGREL HCS 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Клопидогрел (Сlopidogrel
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някаквинежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Clopidogrel HCS и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel HCS
3.
Как да приемате Clopidogrel HCS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel HCS
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL HCS И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel HCS съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства
наречени
антитромбоци
                
                Leia o documento completo
                
              

Características técnicas

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel HCS 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel)_ _(като
хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розови, кръгли, леко изпъкнали
филмирани таблетки
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:
•
Възрастни пациенти, страдащи от
миокарден инфаркт (от няколко дни до
не повече от 35
дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до не
повече от 6 месеца) или доказано
заболяване на
периферните артерии.
•
Възрастни пациенти, страдащи от остър
коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна ангина или
инфаркт на миокарда без Q-зъбец),
включително пациенти, на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър инфаркт на миокарда с елевация

                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula espanhol 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas espanhol 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula tcheco 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas tcheco 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula dinamarquês 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas dinamarquês 01-08-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público dinamarquês 04-08-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula alemão 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas alemão 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula estoniano 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas estoniano 01-08-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público estoniano 04-08-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula grego 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas grego 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula inglês 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas inglês 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula francês 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas francês 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula italiano 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas italiano 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula letão 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas letão 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula lituano 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas lituano 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula húngaro 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas húngaro 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula maltês 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas maltês 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula holandês 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas holandês 01-08-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público holandês 04-08-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula polonês 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas polonês 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula português 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas português 01-08-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público português 04-08-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula romeno 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas romeno 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula eslovaco 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas eslovaco 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula esloveno 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas esloveno 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula finlandês 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas finlandês 01-08-2018
Relatório de Avaliação Público Relatório de Avaliação Público finlandês 04-08-2015
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula sueco 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas sueco 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula norueguês 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas norueguês 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula islandês 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas islandês 01-08-2018
Folheto informativo - Bula Folheto informativo - Bula croata 01-08-2018
Características técnicas Características técnicas croata 01-08-2018

Pesquisar alertas relacionados a este produto

Ver histórico de documentos