Pheburane

Pajjiż: Unjoni Ewropea

Lingwa: Bulgaru

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

Phenylbutyrate натрий

Disponibbli minn:

Eurocept International B. V.

Kodiċi ATC:

A16AX03

INN (Isem Internazzjonali):

sodium phenylbutyrate

Grupp terapewtiku:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Żona terapewtika:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 10

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

упълномощен

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2013-07-30

Fuljett ta 'informazzjoni

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ċek 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ċek 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 10-01-2024
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 08-08-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 10-01-2024
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 08-08-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 10-01-2024
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 08-08-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 10-01-2024
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 08-08-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 10-01-2024
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 08-08-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 10-01-2024
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 08-08-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 10-01-2024
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 08-08-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 10-01-2024
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 08-08-2013
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 10-01-2024
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 10-01-2024
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 10-01-2024

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti