Pheburane

Kraj: Unia Europejska

Język: bułgarski

Źródło: EMA (European Medicines Agency)

Składnik aktywny:

Phenylbutyrate натрий

Dostępny od:

Eurocept International B. V.

Kod ATC:

A16AX03

INN (International Nazwa):

sodium phenylbutyrate

Grupa terapeutyczna:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Dziedzina terapeutyczna:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Wskazania:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Podsumowanie produktu:

Revision: 10

Status autoryzacji:

упълномощен

Data autoryzacji:

2013-07-30

Ulotka dla pacjenta

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Charakterystyka produktu

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Przeczytaj cały dokument
                
              

Dokumenty w innych językach

Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta hiszpański 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu hiszpański 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego hiszpański 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta czeski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu czeski 10-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta duński 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu duński 10-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niemiecki 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niemiecki 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niemiecki 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta estoński 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu estoński 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego estoński 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta grecki 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu grecki 10-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta angielski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu angielski 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego angielski 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta francuski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu francuski 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego francuski 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta włoski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu włoski 10-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta łotewski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu łotewski 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego łotewski 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta litewski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu litewski 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego litewski 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta węgierski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu węgierski 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego węgierski 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta maltański 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu maltański 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego maltański 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta niderlandzki 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu niderlandzki 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego niderlandzki 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta polski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu polski 10-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta portugalski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu portugalski 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego portugalski 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta rumuński 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu rumuński 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego rumuński 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słowacki 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słowacki 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słowacki 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta słoweński 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu słoweński 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego słoweński 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta fiński 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu fiński 10-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta szwedzki 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu szwedzki 10-01-2024
Sprawozdanie z oceny publicznego Sprawozdanie z oceny publicznego szwedzki 08-08-2013
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta norweski 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu norweski 10-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta islandzki 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu islandzki 10-01-2024
Ulotka dla pacjenta Ulotka dla pacjenta chorwacki 10-01-2024
Charakterystyka produktu Charakterystyka produktu chorwacki 10-01-2024

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Zobacz historię dokumentów