Pheburane

Nazione: Unione Europea

Lingua: bulgaro

Fonte: EMA (European Medicines Agency)

Compra

Scarica Foglio illustrativo (PIL)
10-01-2024
Scarica Scheda tecnica (SPC)
10-01-2024

Principio attivo:

Phenylbutyrate натрий

Commercializzato da:

Eurocept International B. V.

Codice ATC:

A16AX03

INN (Nome Internazionale):

sodium phenylbutyrate

Gruppo terapeutico:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Area terapeutica:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Indicazioni terapeutiche:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Dettagli prodotto:

Revision: 10

Stato dell'autorizzazione:

упълномощен

Data dell'autorizzazione:

2013-07-30

Foglio illustrativo

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Leggi il documento completo
                
              

Scheda tecnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Leggi il documento completo
                
              

Documenti in altre lingue

Foglio illustrativo Foglio illustrativo spagnolo 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica spagnolo 10-01-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione spagnolo 08-08-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ceco 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica ceco 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo danese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica danese 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo tedesco 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica tedesco 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo estone 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica estone 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo greco 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica greco 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo inglese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica inglese 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo francese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica francese 10-01-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione francese 08-08-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo italiano 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica italiano 10-01-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione italiano 08-08-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lettone 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica lettone 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo lituano 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica lituano 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo ungherese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica ungherese 10-01-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione ungherese 08-08-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo maltese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica maltese 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo olandese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica olandese 10-01-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione olandese 08-08-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo polacco 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica polacco 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo portoghese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica portoghese 10-01-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione portoghese 08-08-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo rumeno 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica rumeno 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo slovacco 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica slovacco 10-01-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione slovacco 08-08-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo sloveno 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica sloveno 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo finlandese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica finlandese 10-01-2024
Relazione pubblica di valutazione Relazione pubblica di valutazione finlandese 08-08-2013
Foglio illustrativo Foglio illustrativo svedese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica svedese 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo norvegese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica norvegese 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo islandese 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica islandese 10-01-2024
Foglio illustrativo Foglio illustrativo croato 10-01-2024
Scheda tecnica Scheda tecnica croato 10-01-2024

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti