Pheburane

Negara: Uni Eropa

Bahasa: Bulgar

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Unduh Selebaran informasi (PIL)
10-01-2024
Unduh Karakteristik produk (SPC)
10-01-2024

Bahan aktif:

Phenylbutyrate натрий

Tersedia dari:

Eurocept International B. V.

Kode ATC:

A16AX03

INN (Nama Internasional):

sodium phenylbutyrate

Kelompok Terapi:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Area terapi:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Indikasi Terapi:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Ringkasan produk:

Revision: 10

Status otorisasi:

упълномощен

Tanggal Otorisasi:

2013-07-30

Selebaran informasi

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Karakteristik produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Baca dokumen lengkapnya
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Selebaran informasi Selebaran informasi Spanyol 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Spanyol 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Spanyol 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Cheska 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Cheska 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Cheska 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Dansk 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Dansk 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Dansk 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Jerman 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Jerman 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Jerman 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Esti 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Esti 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Esti 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Yunani 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Yunani 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Yunani 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Inggris 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Inggris 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Inggris 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Prancis 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Prancis 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Prancis 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Italia 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Italia 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Italia 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Latvi 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Latvi 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Latvi 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Lituavi 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Lituavi 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Lituavi 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Hungaria 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Hungaria 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Hungaria 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Malta 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Malta 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Malta 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Belanda 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Belanda 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Belanda 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Polski 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Polski 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Polski 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Portugis 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Portugis 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Portugis 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Rumania 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Rumania 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Rumania 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Slovak 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Slovak 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Slovak 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Sloven 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Sloven 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Sloven 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Suomi 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Suomi 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Suomi 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Swedia 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Swedia 10-01-2024
Laporan Penilaian publik Laporan Penilaian publik Swedia 08-08-2013
Selebaran informasi Selebaran informasi Norwegia 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Norwegia 10-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Islandia 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Islandia 10-01-2024
Selebaran informasi Selebaran informasi Kroasia 10-01-2024
Karakteristik produk Karakteristik produk Kroasia 10-01-2024

Peringatan pencarian terkait dengan produk ini

Lihat riwayat dokumen