Pheburane

Krajina: Európska únia

Jazyk: bulharčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Aktívna zložka:

Phenylbutyrate натрий

Dostupné z:

Eurocept International B. V.

ATC kód:

A16AX03

INN (Medzinárodný Name):

sodium phenylbutyrate

Terapeutické skupiny:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Terapeutické oblasti:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Terapeutické indikácie:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Prehľad produktov:

Revision: 10

Stav Autorizácia:

упълномощен

Dátum Autorizácia:

2013-07-30

Príbalový leták

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták španielčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovenčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovenčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovenčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 10-01-2024
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 08-08-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 10-01-2024
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 10-01-2024
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 10-01-2024
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 10-01-2024

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov