Pheburane

País: Unión Europea

Idioma: búlgaro

Fuente: EMA (European Medicines Agency)

Ingredientes activos:

Phenylbutyrate натрий

Disponible desde:

Eurocept International B. V.

Código ATC:

A16AX03

Designación común internacional (DCI):

sodium phenylbutyrate

Grupo terapéutico:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Área terapéutica:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

indicaciones terapéuticas:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Resumen del producto:

Revision: 10

Estado de Autorización:

упълномощен

Fecha de autorización:

2013-07-30

Información para el usuario

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Leer el documento completo
                
              

Ficha técnica

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Información para el usuario Información para el usuario español 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica español 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública español 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario checo 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica checo 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario danés 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica danés 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario alemán 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica alemán 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública alemán 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario estonio 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica estonio 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública estonio 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario griego 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica griego 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario inglés 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica inglés 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública inglés 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario francés 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica francés 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública francés 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario italiano 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica italiano 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública italiano 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario letón 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica letón 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario lituano 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica lituano 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública lituano 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario húngaro 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica húngaro 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública húngaro 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario maltés 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica maltés 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública maltés 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario neerlandés 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica neerlandés 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública neerlandés 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario polaco 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica polaco 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario portugués 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica portugués 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública portugués 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario rumano 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica rumano 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario eslovaco 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica eslovaco 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública eslovaco 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario esloveno 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica esloveno 10-01-2024
Informe de Evaluación Pública Informe de Evaluación Pública esloveno 08-08-2013
Información para el usuario Información para el usuario finés 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica finés 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario sueco 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica sueco 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario noruego 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica noruego 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario islandés 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica islandés 10-01-2024
Información para el usuario Información para el usuario croata 10-01-2024
Ficha técnica Ficha técnica croata 10-01-2024

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos