Pheburane

Država: Europska Unija

Jezik: bugarski

Izvor: EMA (European Medicines Agency)

Kupi sada

Preuzimanje Uputa o lijeku (PIL)
10-01-2024
Preuzimanje Svojstava lijeka (SPC)
10-01-2024

Aktivni sastojci:

Phenylbutyrate натрий

Dostupno od:

Eurocept International B. V.

ATC koda:

A16AX03

INN (International ime):

sodium phenylbutyrate

Terapijska grupa:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Područje terapije:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Terapijske indikacije:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Proizvod sažetak:

Revision: 10

Status autorizacije:

упълномощен

Datum autorizacije:

2013-07-30

Uputa o lijeku

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Svojstava lijeka

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Pročitajte cijeli dokument
                
              

Dokumenti na drugim jezicima

Uputa o lijeku Uputa o lijeku španjolski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka španjolski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog španjolski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku češki 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka češki 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog češki 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku danski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka danski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog danski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku njemački 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka njemački 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog njemački 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku estonski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka estonski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog estonski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku grčki 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka grčki 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog grčki 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku engleski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka engleski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog engleski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku francuski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka francuski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog francuski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku talijanski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka talijanski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog talijanski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku latvijski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka latvijski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog latvijski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku litavski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka litavski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog litavski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku mađarski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka mađarski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog mađarski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku malteški 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka malteški 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog malteški 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku nizozemski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka nizozemski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog nizozemski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku poljski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka poljski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog poljski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku portugalski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka portugalski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog portugalski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku rumunjski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka rumunjski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog rumunjski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovački 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovački 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovački 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku slovenski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka slovenski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog slovenski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku finski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka finski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog finski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku švedski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka švedski 10-01-2024
Izvješće o ocjeni javnog Izvješće o ocjeni javnog švedski 08-08-2013
Uputa o lijeku Uputa o lijeku norveški 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka norveški 10-01-2024
Uputa o lijeku Uputa o lijeku islandski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka islandski 10-01-2024
Uputa o lijeku Uputa o lijeku hrvatski 10-01-2024
Svojstava lijeka Svojstava lijeka hrvatski 10-01-2024

Upozorenja za pretraživanje vezana za ovaj proizvod

Pogledajte povijest dokumenata