Pheburane

Country: Kesatuan Eropah

Bahasa: Bulgaria

Sumber: EMA (European Medicines Agency)

Beli sekarang

Download Risalah maklumat (PIL)
10-01-2024
Download Ciri produk (SPC)
10-01-2024
Download Laporan Penilaian Awam (PAR)
08-08-2013

Bahan aktif:

Phenylbutyrate натрий

Boleh didapati daripada:

Eurocept International B. V.

Kod ATC:

A16AX03

INN (Nama Antarabangsa):

sodium phenylbutyrate

Kumpulan terapeutik:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Kawasan terapeutik:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Tanda-tanda terapeutik:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Ringkasan produk:

Revision: 10

Status kebenaran:

упълномощен

Tarikh kebenaran:

2013-07-30

Risalah maklumat

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Ciri produk

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Baca dokumen lengkap
                
              

Dokumen dalam bahasa lain

Risalah maklumat Risalah maklumat Sepanyol 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Sepanyol 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sepanyol 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Czech 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Czech 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Czech 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Denmark 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Denmark 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Denmark 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Jerman 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Jerman 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Jerman 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Estonia 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Estonia 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Estonia 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Greek 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Greek 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Greek 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Inggeris 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Inggeris 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Inggeris 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Perancis 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Perancis 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Perancis 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Itali 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Itali 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Itali 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Latvia 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Latvia 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Latvia 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Lithuania 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Lithuania 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Lithuania 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Hungary 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Hungary 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Hungary 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Malta 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Malta 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Malta 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Belanda 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Belanda 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Belanda 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Poland 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Poland 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Poland 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Portugis 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Portugis 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Portugis 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Romania 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Romania 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Romania 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovak 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Slovak 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovak 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Slovenia 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Slovenia 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Slovenia 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Finland 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Finland 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Finland 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Sweden 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Sweden 10-01-2024
Laporan Penilaian Awam Laporan Penilaian Awam Sweden 08-08-2013
Risalah maklumat Risalah maklumat Norway 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Norway 10-01-2024
Risalah maklumat Risalah maklumat Iceland 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Iceland 10-01-2024
Risalah maklumat Risalah maklumat Croat 10-01-2024
Ciri produk Ciri produk Croat 10-01-2024

Cari amaran yang berkaitan dengan produk ini

Lihat sejarah dokumen