Pheburane

ประเทศ: สหภาพยุโรป

ภาษา: บัลแกเรีย

แหล่งที่มา: EMA (European Medicines Agency)

ซื้อเลย

สารออกฤทธิ์:

Phenylbutyrate натрий

มีจำหน่ายจาก:

Eurocept International B. V.

รหัส ATC:

A16AX03

INN (ชื่อสากล):

sodium phenylbutyrate

กลุ่มบำบัด:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

พื้นที่บำบัด:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

ข้อบ่งชี้ในการรักษา:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

สรุปสินค้า:

Revision: 10

สถานะการอนุญาต:

упълномощен

วันที่อนุญาต:

2013-07-30

แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

สรุปลักษณะสินค้า

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                อ่านเอกสารฉบับเต็ม
                
              

เอกสารเป็นภาษาอื่น

สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เดนมาร์ก 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เยอรมัน 10-01-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย เอสโตเนีย 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า เอสโตเนีย 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อังกฤษ 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฝรั่งเศส 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า อิตาลี 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลัตเวีย 10-01-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ลิทัวเนีย 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ลิทัวเนีย 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฮังการี 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปแลนด์ 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โปรตุเกส 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โรมาเนีย 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวัก 10-01-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย สโลวีเนีย 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สโลวีเนีย 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ฟินแลนด์ 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า สวีเดน 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า นอร์เวย์ 10-01-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย ไอซ์แลนด์ 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า ไอซ์แลนด์ 10-01-2024
แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย แผ่นพับข้อมูลผู้ป่วย โครเอเชีย 10-01-2024
สรุปลักษณะสินค้า สรุปลักษณะสินค้า โครเอเชีย 10-01-2024

ค้นหาการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ดูประวัติเอกสาร