Pheburane

देश: यूरोपीय संघ

भाषा: बुल्गारियाई

स्रोत: EMA (European Medicines Agency)

इसे खरीदें

सक्रिय संघटक:

Phenylbutyrate натрий

थमां उपलब्ध:

Eurocept International B. V.

ए.टी.सी कोड:

A16AX03

INN (इंटरनेशनल नाम):

sodium phenylbutyrate

चिकित्सीय समूह:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

चिकित्सीय क्षेत्र:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

चिकित्सीय संकेत:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

उत्पाद समीक्षा:

Revision: 10

प्राधिकरण का दर्जा:

упълномощен

प्राधिकरण की तारीख:

2013-07-30

सूचना पत्रक

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

उत्पाद विशेषताएं

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                पूरा दस्तावेज़ पढ़ें
                
              

अन्य भाषाओं में दस्तावेज़

सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्पेनी 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्पेनी 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक चेक 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक डेनिश 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक जर्मन 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक एस्टोनियाई 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं एस्टोनियाई 10-01-2024
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट एस्टोनियाई 08-08-2013
सूचना पत्रक सूचना पत्रक यूनानी 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं यूनानी 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक अंग्रेज़ी 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं अंग्रेज़ी 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़्रेंच 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़्रेंच 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक इतालवी 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं इतालवी 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लातवियाई 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लातवियाई 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक लिथुआनियाई 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं लिथुआनियाई 10-01-2024
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट लिथुआनियाई 08-08-2013
सूचना पत्रक सूचना पत्रक हंगेरियाई 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं हंगेरियाई 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक माल्टीज़ 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं माल्टीज़ 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पोलिश 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक पुर्तगाली 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं पुर्तगाली 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक रोमानियाई 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं रोमानियाई 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवाक 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवाक 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्लोवेनियाई 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्लोवेनियाई 10-01-2024
सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक आकलन रिपोर्ट स्लोवेनियाई 08-08-2013
सूचना पत्रक सूचना पत्रक फ़िनिश 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं फ़िनिश 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक स्वीडिश 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं स्वीडिश 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक नॉर्वेजियाई 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं नॉर्वेजियाई 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक आइसलैंडी 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं आइसलैंडी 10-01-2024
सूचना पत्रक सूचना पत्रक क्रोएशियाई 10-01-2024
उत्पाद विशेषताएं उत्पाद विशेषताएं क्रोएशियाई 10-01-2024

इस उत्पाद से संबंधित अलर्ट देखें

दस्तावेज़ इतिहास देखें