Pheburane

Riik: Euroopa Liit

keel: bulgaaria

Allikas: EMA (European Medicines Agency)

Osta kohe

Laadi alla Infovoldik (PIL)
10-01-2024
Laadi alla Toote omadused (SPC)
10-01-2024
Laadi alla Avaliku hindamisaruande (PAR)
08-08-2013

Toimeaine:

Phenylbutyrate натрий

Saadav alates:

Eurocept International B. V.

ATC kood:

A16AX03

INN (Rahvusvaheline Nimetus):

sodium phenylbutyrate

Terapeutiline rühm:

Различните части на стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата продукти

Terapeutiline ala:

Карбамоильную-Фосфат-Синтазы Имам Недостиг На Витамин

Näidustused:

Лечение на хроничен управление на урея цикъл нарушения.

Toote kokkuvõte:

Revision: 10

Volitamisolek:

упълномощен

Loa andmise kuupäev:

2013-07-30

Infovoldik

                33
Б.
ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
PHEBURANE 483 MG/G ГРАНУЛИ
Натриев фенилбутират (Sodium phenylbutyrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява PHEBURANE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете PHEBURANE
3.
Как да приемате PHEBURANE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате PHEBURANE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА PHEBURANE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
PHEBURANE съдържа активното вещество
натриев фенилбутират, което се
използва за
лечение на пациенти о
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Toote omadused

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
PHEBURANE 483 mg/g гранули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един грам гранули съдържа 483 mg натриев
фенилбутират (sodium phenylbutyrate).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки грам натриев фенилбутират
съдържа 124 mg (5,4 mmol) натрий и 768 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Гранули
Бели до почти бели гранули
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
PHEBURANE е показан като помощна терапия
при продължителното лечение на
нарушения в
урейния цикъл, включващи недостиг на
карбамилфосфатсинтетаза, орнитин
транскарбамилаза или аргининсукцинат
синтетаза.
Показан е при всички пациенти с
_неонатално начало_
на заболяването (пълен ензимен
дефицит, изявяващ се през първите 28
дни от живота). Също така е показан при
пациенти с
_късно начало_
на заболяването (частичен ензимен
дефицит, проявяващ се след първия
месец от
раждането), при които има анамнеза за
хиперамониемична енцефалопатия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с PHEBURANE трябва да се
провежда от лекар с опит в лечението
на нарушения в
цикъла 
                
                Lugege kogu dokumenti
                
              

Dokumendid teistes keeltes

Infovoldik Infovoldik hispaania 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused hispaania 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hispaania 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik tšehhi 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused tšehhi 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande tšehhi 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik taani 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused taani 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande taani 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik saksa 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused saksa 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande saksa 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik eesti 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused eesti 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande eesti 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik kreeka 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused kreeka 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande kreeka 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik inglise 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused inglise 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande inglise 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik prantsuse 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused prantsuse 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande prantsuse 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik itaalia 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused itaalia 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande itaalia 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik läti 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused läti 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande läti 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik leedu 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused leedu 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande leedu 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik ungari 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused ungari 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande ungari 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik malta 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused malta 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande malta 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik hollandi 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused hollandi 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande hollandi 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik poola 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused poola 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande poola 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik portugali 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused portugali 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande portugali 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik rumeenia 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused rumeenia 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rumeenia 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik slovaki 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused slovaki 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande slovaki 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik sloveeni 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused sloveeni 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande sloveeni 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik soome 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused soome 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande soome 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik rootsi 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused rootsi 10-01-2024
Avaliku hindamisaruande Avaliku hindamisaruande rootsi 08-08-2013
Infovoldik Infovoldik norra 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused norra 10-01-2024
Infovoldik Infovoldik islandi 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused islandi 10-01-2024
Infovoldik Infovoldik horvaadi 10-01-2024
Toote omadused Toote omadused horvaadi 10-01-2024

Vaadake dokumentide ajalugu